Bambo Nature certifikace

Pleny a další produkty Bambo Nature jsou akreditovány několika certifikačními organizacemi, které zaručují bezpečné používání a šetrnost k životnímu prostředí.

Nordic Swan Ecolabel

Podpora udržitelnosti v každém kroku

S cílem vytvořit udržitelnou společnost prostřednictvím udržitelného konzumu hodnotí ekoznačka Nordic Swan environmentální dopad produktů během celého jejich životního cyklu - od výběru surovin, přes výrobní proces, až po likvidaci produktu.

Asthma Allergy Nordic

Prestižní ocenění, které hodnotí produkty pro alergiky

Asthma Allergy Nordic nabízí certifikaci pro výrobky, které představují nejmenší možné riziko způsobení alergie, ekzému nebo podráždění pokožky. Hlavním cílem je usnadnit osobám s alergiemi, kontaktními alergiemi, astmatem nebo jinými respiračními obtížemi najít produkty, které zlepšují jejich každodenní život.

FSC®

Značka odpovědného používání lesních produktů

FSC® (Forest Stewardship Council) je mezinárodní nevládní organizace zaměřená na podporu zodpovědného lesního hospodářství po celém světě. Produkty certifikovány značkou FSC™ jsou vyrobeny ze surovin z dobře obhospodařovaných lesů a odpovědných zdrojů. Vysledovatelnost a integrita štítku je podporována přísnými kontrolními opatřeními a výběrem produktů s certifikací FSC™ pomáháte chránit lesy a divokou zvěř, která v nich žije. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.fsc.org.

ECOCERT Cosmos

Značka ekologicky šetrné kosmetiky

Ecocert COSMOS, je první certifikační orgán pro přírodní a certifikovanou organickou kosmetiku. Zajišťuje, že výrobky splňují vysoké standardy šetrné k životnímu prostředí od přísad po balení. K certifikaci jsou způsobilé pouze výrobky s minimálním obsahem 95 % přísad z přírodních zdrojů (hmotnostních).


Dermatologicky testováno

Odměňující produkty, které jsou jemné k pokožce

Dermatologicky testovaný symbol zaručuje, že produkt byl testován na potenciální kožní reakce nezávislou laboratoří třetí strany. To znamená, že naše produkty mohou používat i lidé s citlivou pokožkou.

EU Ecolabel

Evropská ekologická certifikace

Certifikát EU Ecolabel, známá také jako EU Flower, je oficiální environmentální značkou v Evropě. Produkty s ekoznačkou EU splňují přísné environmentální požadavky na suroviny, výrobu, použití, dokumentaci a bezpečnost.

30 % z recyklovaných surovin

Použití recyklovaných materiálů

Naše obaly na pleny Bambo Nature obsahují 30 % recyklovaných surovin po spotřebě, což znamená, že při výrobě je zapotřebí méně primárních plastů. Recyklované materiály pocházejí z plastového odpadu z domácností, který je pečlivě vyčištěn a roztříděn podle kvality. Smysluplným využíváním systému recyklace tak snižujeme spotřebu neobnovitelných zdrojů.

SMETA

Krok směrem k zaměstnancům

Jsme držiteli certifikátu SMETA a dodržujeme Všeobecné deklarace lidských práv a úmluvy Mezinárodní organizace práce. SMETA je auditovatelný certifikační standard, který povzbuzuje organizace, aby vyvíjely, udržovaly a uplatňovaly společensky přijatelné postupy na svých pracovištích.


ISO14001

ISO14001 certifikuje, že výrobce plenek Bambo Nature, ABENA Produktion A/S, má systém environmentálního managementu. Norma poskytuje společnostem rámec pro minimalizaci jejich negativních dopadů na životní prostředí. Certifikaci získávají společnosti, které se rozhodnou podívat se svým dopadům na životní prostředí „do očí“ a aktivně pracují na jejich zlepšování.

ISO50001

Výrobce plenek Bambo Nature, ABENA Produktion A/S, je certifikován ISO50001. Certifikace je důkazem našeho systému energetického managementu, jehož prostřednictvím aktivně pracujeme na snížení celkové spotřeby energie. Kromě práce na projektech nepřetržité optimalizace energie, také monitorujeme spotřebu energie a účinnost, a stanovujeme roční cíle pro naši energetickou náročnost.

EcoSun Pass

Technologie ekologicky vyvážených UV filtrů ohleduplná k životnímu prostředí. Vědecké testy potvrdily, že vyhovuje 8 kritériím udržitelnosti ve vztahu k mořskému i suchozemskému životu a je šetrná k lidskému zdraví. Složení pečuje o ekosystém oceánů, neobsahuje UV filtry oktinoxát, oxybenzon a oktokrylen.