Dětské pleny Bambo Nature a životní prostředí

Problematice životního prostředí je při výrobě dětských plen Bambo Nature dávána vysoká priorita. Péči o životní prostředí nevnímáme jako jeden z nákladů pro výrobu, ale jako základní předpoklad pro naši práci a produkty.

O společnosti ABENA - Bambo Nature

Co by měla ekologicky uvědomělá společnost dělat?

Pro minimální dopad na životní prostředí se Abena, výrobce dětských plen Bambo Nature, rozhodla dobrovolně podrobit přísné kontroly svých produktů.

Stanovení kritérií je založeno na posouzení dopadů v průběhu celého životního cyklu - od suroviny do výroby, spotřeby a odpadů. To znamená, že všichni dodavatelé surovin, obchodní partneři, distributoři, a dceřiné společnosti musí přijmout tyto principy a aktivně se na nich podílet.

Abena a jejich dodavatelé surovin jsou nezávisle testováni a úspěšně splňují řadu přísných podmínek co se týká vlivu našich výrobků na životní prostředí. Dětské pleny Bambo Nature byly první dětské pleny na světě, které získali certifikaci "Nordic Ecolabel" a "EU Flower". Dále usilejeme o komplexní politiku Total Quality Management zahrnující ISO certifikáty a certifikát OSHAS 18001, certifikaci SA8000 CSR a v neposlední řadě jsme členy United Nation’s Global Compact.

Závazek výrobků Bambo Nature k ochraně životního prostředí je dlouhodobý a to s úmyslem, že my i budoucí generace budou moci žít v harmonii s přírodou. Toho dosahují zaměřením se na následující oblasti:

 • Abena používá pouze nejmodernější obnovitelné suroviny. 
 • Dřevo použité pro výrobu buničiny pochází z kontrolovaného lesního hospodářství, kde je více stromů vysazováno než pokáceno. 
 • Absolutní zákaz používání chloru během procesu bělení. 
 • Nepoužívají se žádné chemické látky nebo směsi z SVHC, což jsou látky, vzbuzující velmi velké obavy. 
 • Nejsou použity žádné známé látky, které jsou škodlivé pro zdraví nebo životní prostředí. 
  • Ftaláty 
  • Formaldehyd (HCHO) 
  • Organotins (MBT, DBT, TBT) - Kalafunu 
  • Těžké kovy 
  • Azo-pigmentů 
  • Chlor (CI) 
  • PVC 
 • Abena zajišťuje, aby se zabránilo použití chemických látek nebo jejich sloučenin, které jsou známy jako dráždivé 
 • Abena dodržuje přísné požadavky při výrobě. 
 • Abena dohlíží na nezbytné snížení spotřeby energie. 
 • Bambo Nature jsou dětské pleny vyráběny na nejnovějších a nejefektivnějších výrobních strojích. 
 • Abena se řídí požadavky na spotřebu zdrojů. 
 • Při výrobě se musí splňovat kritéria na tovární emise do ovzduší, vody i půdy. 
 • Abena snížila znečištění oxidem uhličitým. 
 • Při výrobě nesmí být používány žádné chemikálie
  • žádné optické zjasňovače 
  • žádné krémy 
  • žádné parfémy, esenciální oleje 
  • žádné eliminátory zápachu 
    
 • Abena navrhla absorpční jádro s minimálním obsahem SAP 
 • Nová technologie – výroba absorbentu z pšeničného škrobu 
 • Abena téměř úplně snížila veškerý odpad při výrobě. 
 • Dokonce poprašek a prach z buničiny je filtrován, sbírán a prodán pro další využití.
 • Zaměření na balení a distribuci: minimalizace vzniku odpadu a minimální využití paliv 
 • Abena dodržuje metodu 3R: recycle x reduce x reuse (recyklace x minimalizace x znovupoužití) 
 • Abena snižuje světové emise CO2 použitím recyklovaných plastů. 
 • Na balení a distribuci dětských plen Bambo Nature Abena nepoužívá kartonové krabice. 
 • Výrobky a obaly lze likvidovat recyklací, spalováním nebo kompostováním. 
 • Produkty jsou navrženy tak, aby byly snadno rozložitelné a tak mohly být recyklovány nebo kompostovány. 
 • Bambo Nature jsou z části biologicky odbouratelné pleny, především samotná buničina pleny. V celkovém výsledku jsou tedy 3x více rozložitelné než pleny ostatních značek. 
 • Stora Enso, dodavatel celulózy je členem projektu Čistá doprava. 


Abena je velmi přísná na dodržování ekologických požadavků a zajišťuje docílení minimálních dopadů na životní prostředí ve všem, co dělá. Při více než 80% používání jednorázových plen se odhaduje spotřeba na více než 18 miliard plen ročně. Toto číslo se se zavedením navlékacích kalhotek pravděpodobně ještě zvýší. Je nezbytné, aby výrobní společnosti investovali čas a energii do výzkumu a technologického rozvoje k vytváření produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Abena ví, že veškerá spotřeba ovlivňuje životní prostředí. Nicméně její výrobky mají výrazně nižší dopad na životní prostředí než výrobky ostatních firem. Prací s dodavateli surovin, přijímání nezávislých zkoušek a kontrol a výrobou jedněch z nejšetrnějších dětských plen ve vztahu k životnímu prostředí Abena dokazuje své odhodlání zlepšit svět, ve kterém žijeme

Total Quality Management 

Bambo Nature dodržuje komplexní politiku Total Quality Management.

Nordic Swan EcoLabel 

Nordic Swan EcoLabel je oficiální ekologické označení v severských zemích. Tento certifikát hodnotí dopad výrobku na životní prostředí během jeho celého životního cyklu.

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti 

S tímto certifikátem Bambo Nature / ABENA informuje o surovinách použitých při výrobě.

Global Compact - iniciativa OSN (Social Responsibility) 

Abena je členem sdružení Global Compact, což je dobrovolná iniciativa společností na podporu deseti zásad v oblasti lidských práv, pracovních standardů a životního prostředí.

Life Cycle Assessment 

To Life Cycle Assessment popisuje dopady na životní prostředí savých jednorázových výrobků pro inkontinentní. Jedná se o 12-ti stránkové hodnocení využívání vody, energie, vzniku emisí, odpadů. Hodnotí také distribuci a dopravu výrobků.

Prohlášení o obalových materiálech 

Toto prohlášení popisuje suroviny a ingredience kartonů a sáčků používaných pro balení, včetně použití lepidel a barev.