Co znamená Swan Eco Label?

Řada výrobků Bambo Nature nese označení Nordic Swan Eco Label – skandinávské oficiální označení pro eko-výrobky, které znamená, že výrobky mají minimální dopad na životní prostředí a jsou bezpečné pro Vaše dítě.

Jedním z cílů Swan Label je udržení společnosti v mezích rozumného konzumu. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je důležité, aby si stále větší počet spotřebitelů vybíral výrobky s eko označením a aby přibývalo společností, jejichž výrobky nebo služby nesou označení Nordic Swan Eco Label.

Swan (Labuť) je oficiální severské eko označení, představené Severskou radou ministrů. Jeho cílem je poskytovat spotřebitelům informace, které jim umožní vybrat si ty produkty, které jsou nejméně škodlivé pro životní prostředí. Zaměřuje se na oblasti, kde je výrobek s ekoznačkou znamená obojí – nutnost i výhodu.

Kritéria jsou založena na vyhodnocení vlivů na životní prostředí během celého životního cyklu výrobků. Existují specifické požadavky zaměřené na snižování faktorů, které byly škodlivé pro životní prostředí. Kritéria jsou aktualizována každé tři roky s ohledem na nové poznatky a výrobní metody.

  • Ekoznačení Dánsko certifikát
  • Swan-označování hygienické potřeby

Často kladené otázky o skandinávské značce Swan Eco Label

1. Jak vzniklo toto označení?

Severská ekoznačka byla založena v roce 1989 Severskou radou ministrů, a je schvalována vládami Švédska, Norska, Islandu, Dánska a Finska.. Dnes je tímto předním certifikátem eko kvality označeno více než 3000 výrobků a služeb v celkem 66 oblastech průmyslu a obchodu.

2. Jaký je účel označení Swan Eco Label?

Bohužel nežijeme v trvale udržitelné společnosti. Konzumujeme příliš mnoho, málo recyklujeme a nepoužíváme dost energie z obnovitelných zdrojů. Naší vizí je trvale udržitelná společnost, kde budoucí generace budou mít stejné možnosti jako my dnes. Severské eko označení, běžně známé v severských zemích jako "labuť", vyžaduje, aby výrobci a jejich dodavatelé surovin dodržovali přísné ekologické a zdravotní zásady při výběru a zpracování surovin a při výrobě hotového výrobku.Konečný výsledek je zárukou, že výrobky s označením jsou vyrobeny bez škodlivých chemikálií, se snížením emisí oxidu uhličitého, s minimálním odpadem a s pomocí recyklace. Proto je důležité, aby stále více lidí kupovalo výrobky se severským označením eko kvality a stále více firem takovéto výrobky a služby nabízelo

3. Jak je eko značka financována?

Označování ekologicky šetrných výrobků získává finanční prostředky od vlády, a také díky licenčním poplatkům od firem, zpravidla 0,3% až 0,4% ročního obratu výrobků se severskou značkou Nordic Swan Eco Label. Všechny získané finanční prostředky jsou využívány pro rozvoj nových kritérií, kontrolu výrobků a služeb a pro marketink.

4. Kdo řídí toto označování?

Severské označení eko kvality je řízeno Severskou radou ministrů a lokálně schvalována vládami jednotlivých zemí. Dánsko schvaluje označení Flower a Swan. Sídlo se nachází v oblasti Kodaně a společnost je zodpovědná za správu Nordic Swan Eco Label a The Flower (European Eco-label). Společnost je finančně nezávislá na jakémkoli výrobci jakékoliv značky.
Rada schvalující udělení Nordic Swan Eco Label se skládá z členů každé zúčastněné země a rozhoduje o kritériích, které musí výrobky a služby splňovat. Pokud je pro výrobek Eko označení schváleno, může tento výrobek být označen stejnou eko značkou i v ostatních skandinávských zemích.

5. Jaké produkty mohou být označeny touto eko značkou?

Dnes existuje 66 kategorií výrobků a služeb. Tisíce produktů a služeb, od automobilových pneumatik po hotely a restaurace mohou žádat o toto severské označení

6. Jak se volí kritéria pro dané oblasti?

Označení Swan se rozhoduje pracovat v oblastech, o kterých se domnívají, že mohou něco změnit. Jinými slovy, výběr oblastí, kde mohou dosáhnout nejvyšších výsledků při dopadu na životní prostředí. Označení Swan vybírá produkty ze tří různých úhlů pohledu.

  • Relevance - je to oblast s velkými problémy životního prostředí? .
  • Potenciál pro zlepšení životního prostředí - v případě kritéria jsou vytvořeny pro tuto skupinu, může to snížit dopady na životní prostředí, bude rozdíl viditelný a jasný? Zda tyto produkty jsou používány mnoha lidmi je skutečnost, která se také bere v úvahu.
  • A konečně může označení tohoto výrobku eko-značkou znamenat lepší životní prostředí pro všechny?
    Celková délka životního cyklu se používá stejná pro všechny výrobky a služby. O samotných kriteriích se pak rozhoduje v otevřeném procesu s odborníky z podnikatelské sféry, s ekologickými organizacemi a úřady. Před tím, že jsou tato kritéria přijaty, jsou zveřejněny k hodnocení a komentářům. Konečné rozhodnutí přijímá Rada pro označování eko-značkou Nordic Swan Eco Label.

7. Jaký analýzy jsou prováděny?

Máme kritéria pro používání chemických látek, množství vypouštění do ovzduší, vody a půdy, ale i pro spotřebu energie a nakládání s odpady. Také zkoumáme kvalitu a funkční stránku výrobku. Kritéria jsou zcela vyčerpávající, od výběru surovin, přes výrobní proces, až ke konečné likvidaci výrobku.

8. Uplatňují se stále stejná kritéria?

Ne, jsou kritéria revidována pro různé skupiny výrobků v průměru každé 3-4 roky. Výrobky musí splňovat nová kritéria a firmy si musí znovu žádat o licenci. To nutí společnosti, aby pokračovaly ve výzkumu a vývoji, inovovaly stávající vybavení a vytvářely nové inovativní produkty.

9. Jak získá výrobek označení Swan?

Aby výrobek získal toto označení, musí splňovat všechny kritéria pro jednu z 66 oblastí a pro konkrétní skupinu výrobků. Každá společnost musí poskytnout, mimo jiné, nezávislé výsledky zkoušek a dokumentace pro konkrétní produkt. Rovněž se dělají kontrolní návštěvy. Pokud toto vše výrobce splní, může být výrobek označen touto eko-značkou.

10. Mají tyto výrobky mají stejnou kvalitu jako výrobky bez tohoto označení?

Ano, například severské výrobky označeny ekologickou značkou musí být stejně kvalitní jako ostatní výrobky a navíc splňují přísná kritéria vůči životnímu prostředí. například eko čistírny musí prát i při nízkých teplotách, eko-nábytek musí projít testy trvanlivosti a tonerové kazety musí tisknout v nejvyšší kvalitě.